Naturteknologi AS

Bakeriforsøk i Østerrike
Hjem
Er/var du på Hardangerfjordseminaret?
Grander effekten
Våre produkter
Industrielle og økonomiske muligheter
Norske erfaringer
Internasjonal erfaring
Avisartikler
Forskning
Kontakt oss
Languages
Våre brosjyrer og Grander journaler
YouTube filmer
Siste nytt

Fra: "Østerreichische bäcker zeitung" 12,november 2005

Landfachschule i Baden i nærheten av Wien har gjennomført noen kontrollerte bakeforsøk ved skolen.  
 
Som følge av mange vitneutsang fra bakermestre ville man søke å dokumentere eventuell virkning ved bruk av revitalisert vann, Grandervann, i bakverk.  I utgangspunktet var man svært skeptiske til alle utsagnene som har versert om "granderbrød". 
 
Forsøkene er beskrevet i detalj i artikkelen som finnes i linken under.  Denne artikkelen er på Tysk (delvis oversettelse vil komme senere).  Hovedkonklusjonen i forsøket var at man, særlig ved bruk av biologisk fullkornsmel, fikk et jevnere og mer holdbart bakverk som attpå til hadde en bedre smak. 
 
I en etterfølgende større blindstudie, der 40 personer deltok, oppnådde "Granderbrød" betydelig bedre resultat enn "vanlig" brød.  Holdbarheten på brødet var også mye bedre.
 
Artikkelen er skrevet av Dipl- Paed- BOL Manfred Stefan.
 
Ta kontakt, så kan din skole eller bedrift se virkningen av Grandervann

Scannet artikkel fra "Österreichische bäcker zeitung