Naturteknologi AS

Industrielle og økonomiske muligheter
Hjem
Er/var du på Hardangerfjordseminaret?
Grander effekten
Våre produkter
Industrielle og økonomiske muligheter
Norske erfaringer
Internasjonal erfaring
Avisartikler
Forskning
Kontakt oss
Languages
Våre brosjyrer og Grander journaler
YouTube filmer
Siste nytt

Mulighetene ved bruk av Grander Teknologien

Teknologien til Johann Grander bidrar til å endre en del av vannets fysiske struktur og egenskaper.  Da disse egenskapene er vanskelig å forstå, har Grander i neste 20 år blitt latterliggjort.  Etter anerkjennelse fra det Russiske Naturvitenskapelige institutt i Moskva, har flere fått øynene opp for tekonologien og flere med "teft" gjør egne forsøk og finner gode anvendelser.
 
Da slike "gode" anvendelser ofte også gir økonomisk gevinst for brukeren, blir ikke alle slike anvendelser omtalt eller publisert.
 
Vi oppfordrer leseren til å se muligheter i egen hverdag, både privat, industriellt og forretningsmessig.  Linkene til erfaringene bør bidra til at noen og enhver kan se muligher hos seg selv.