Naturteknologi AS

Erfaring fra AT&S, Østerrike

Hjem
Er/var du på Hardangerfjordseminaret?
Grander effekten
Våre produkter
Industrielle og økonomiske muligheter
Norske erfaringer
Internasjonal erfaring
Avisartikler
Forskning
Kontakt oss
Languages
Våre brosjyrer og Grander journaler
YouTube filmer
Siste nytt

kjoletaarn-at-s.jpg

AT&S er den største og teknologisk førende kretskortprodusent i Europa og USA.  Disse kretskortene finnes i mobiltelefoner såvel som i biler og er uunværlige i hele den mobile telekommunikasjonen.  Beskyttelse av miljøet er en del av firmaets forretningsfilosofi og betyr like mye som produktkvalitet.  Av den grunnen har Leobenerverket besluttet å installere Grander teknologien. 
 
Omstillingen er allerede satt i gang ved kjøletårnene for avkjøling av kjølevannet i klimaaneleggene.  Pressesjef Reinhold Oblak:  "Den temperatur vi har bruk for, 20 - 25 °C, er normalt en ideel veksttemperatur for bakterier.  For å forhindre dannelsen av disse kim, tilsettes normalt kjemiske stoffer.  Men etter at vi besluttet oss for å installere Grander revitaliserings enheter, er kjemikalietilsetningen kraftig redusert, og investeringen er tjent inn på mindre enn ett år."
 

Som ofte tilfellet er når nye ideer luftes, er skeptikerne i majoritet til å begynne med.  Men fordi firma som AT&S setter lik fokus på viktigheten av både forbruk av økonomiske midler som deres rene profil, sikrer man god dokumentasjon av begge.  Det innledende finansielle utkastet et hvert nytt system må vise til en avkastning og gi det bidrag til den positive miljøprofilen til selskapet innen en rimelig tid.

 

Og nøye oppfølging var nettopp det AT&S gjorde.  Den dramatiske reduksjonen i bruk av kjemikalier, som ble funnet å være et direkte resultat av at vannet ble revitalisert ved bruk av Grander Teknologien, viser nok en gang hvor mye finansielle ressurser og budsjetter kan dra fordeler av å installere systemet.  ”Vår avgjørelse om å installere systemet var korrekt mhp alle forhold”, er hvorledes AT&S direktør Reinhold Oblak oppsummerer situasjonen.