Naturteknologi AS

Kyllingfarm i Trøndelag
Hjem
Er/var du på Hardangerfjordseminaret?
Grander effekten
Våre produkter
Industrielle og økonomiske muligheter
Norske erfaringer
Internasjonal erfaring
Avisartikler
Forskning
Kontakt oss
Languages
Våre brosjyrer og Grander journaler
YouTube filmer
Siste nytt

Vår Grander representant Hans Nervik  -  Verdal, rapporterer følgende: 

Våren 2003 gjødslet gårdbruker Odd Arild Levanger havre og bygg åkrer med Revitalisert gjødsel. Denne gjødsel kom fra gården Rognlan/Levanger som driver med kyllinger. Avlingen ble 30/35% høyere enn vanlig.
 
Dette imponerende resultat gjorde at på Rognlan gård ble det installert Grander Teknologi i form av revitalisering for drikkevann til 20.000 kyllinger. Disse blir slaktet etter 6 uker og oppgjør for disse er nokså identisk hver gang. Dette viste seg å ha meget positive virkninger i alle retninger:
  • Kyllingene trivdes bedre
  • hadde større inntak av vann
  • noe mindre inntak av for
  • høyere slaktevekt
  • og lavere dødelighet.

Noe som gav et oppgjør på kr 12.000.- høyere enn vanlig.