Naturteknologi AS

Økt holdbarhet ved filetering og pakking av fersk fisk

Hjem
Er/var du på Hardangerfjordseminaret?
Grander effekten
Våre produkter
Industrielle og økonomiske muligheter
Norske erfaringer
Internasjonal erfaring
Avisartikler
Forskning
Kontakt oss
Languages
Våre brosjyrer og Grander journaler
YouTube filmer
Siste nytt

Oppsiktsvekkende resultater på holdbarhetsforsøk hos fersk fiskefilet

I samarbeid med Trude A. Johnsen i Unipro Vest AS, Ålesund ble det gjennomført et forsøk hos Sea Products AS. I forsøket ble det produsert to helt identiske grupper av fersk lettsaltet torskefilet. I den ene gruppen fileter benyttet vi vanlig vann, mens vi andre produksjonen benyttet grander vann produsert av vannbehandler fra Grander Technologi. Disse prøvene ble satt på kjøle. Hver uke i de neste 5 ukene ble produktene testet m.h.p. smak, lukt, utseende og totalt antall bakterier. Etter to uker var holdbarheten på fileten som var produsert i vanlig vann utgått. Filetene som var produsert i Grander vann var fortsatt holdbar etter 4 uker. Sea Products AS benytter i dag Grander Technologi i sin produksjon. Ønskes nærmere informasjon om forsøket og eller bruk av Grander Technologi i produksjon av fisk, så ta kontakt med Trude A. Johnsen, Unipro Vest AS tlf +47 70 15 10 25

fisk-labrapport.jpg