Naturteknologi AS

Den siste

Hjem
Er/var du på Hardangerfjordseminaret?
Grander effekten
Våre produkter
Industrielle og økonomiske muligheter
Norske erfaringer
Internasjonal erfaring
Avisartikler
Forskning
Kontakt oss
Languages
Våre brosjyrer og Grander journaler
YouTube filmer
Siste nytt

Nyttige erfaringer ved bruk av Grander teknologien

montasjebilde.gif

 

broennbilde.jpg

Grander revitalisatorer kan monteres på vanninntaket til et hus.
  • forbedrer drikkevannet
  • bløtere badevann
  • redusere forbruk av vaskemiddel
  • hagevanning, øker veksten til plantene
  • Ulike helsegevinster er rapportert

 
Egne Granderenheter finnes til bruk i brønner

Enter supporting content here